FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

खरिद सम्झौता अन्त्य गरिने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।

विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना अन्तर्गतका कार्यक्रमका लागि माग पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रत्येक जिल्लामा जिल्लागत विशिष्टताका आधारमा प्रत्येक जिल्ला एक विशिष्ट उद्योग प्रवर्द्वनका लागि अनुदान सहायता सम्बन्धी प्रस्ताव आह्वानको सूचना ।

अहेव र अ.न.मी पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।

लेखापरीक्षणका लागि सम्झौता गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

परीक्षा मिति संसोधन सम्बन्धी सूचना ।

प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना ।

लिखित र मौखिक परिक्षा संचालन सम्बन्धि सुचना

नदिजन्य पदार्थको बिक्रिका लागि बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना तेस्रो पटक 2079/9/8गते

लेखा परीक्षणको लागि सिम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना ।

Pages

Facebook Page Feed