FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आलिताल गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन (२०८०।०८१) ८०/८१ 07/26/2023 - 12:06 PDF icon आर्थिक ऐन.pdf
आलिताल गाउँपालिकाको आर्थिक बर्ष २०८०।०८१ को आर्थिक बिद्येयक ८०/८१ 07/17/2023 - 12:39 PDF icon आर्थिक ‌विधेयक २०८० FInal.pdf
आलिताल गाउँपालिकाको सामाजिक समाबेशिकरण निति २०७९ ७९-८० 07/07/2022 - 12:26 PDF icon सामाजिक समावेशीकरण नीति, २०७९.pdf
आलिताल गाउँपालिकको टोल बिकास संस्था गठन सम्बन्धी कार्यबिधी २०७९ ७९-८० 07/07/2022 - 12:24 PDF icon टोल विकास संस्था (गठन तथा परिचालन) कार्यविधि २०७९.pdf
आलिताल गाउँपालिकाको सार्वजनिक जवाफ देहिता प्रवर्धन सम्बन्धी कार्यबिधी ७९-८० 07/07/2022 - 12:20 PDF icon आलिताल गाउँपालिकाको सार्वजनिक जवाफदेहिता प्रवर्द्धन सम्बन्धी कार्यविधि,२०७९.pdf
आलिताल गाउँपालिकाको बिषयगत समिति कार्य संचालन कार्यबिधी ७९-८० 07/07/2022 - 12:15 PDF icon आलिताल गाउँपालिकाको विषयगत समिति कार्यविधि २०७९.pdf
आलिताल गाउँपालिकाको बिनियोजन ऐन, २०७९ ७९-८० 07/07/2022 - 11:14 PDF icon आलिताल गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७९.pdf
आलिताल गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिका (कार्य सम्पादन) नियमावली २०७९ ७९-८० 07/07/2022 - 11:06 PDF icon आलिताल गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७९.pdf
आलिताल गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिका (कार्य बिभाजन) नियमावली २०७९ ७९-८० 07/07/2022 - 10:55 PDF icon आलिताल गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७९.pdf
आलिताल गाउँपालिकाको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति कार्य संचालन कार्यबिधि ७८-७९ 07/06/2022 - 10:48 PDF icon बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको कार्यविधि.pdf

Pages

Facebook Page Feed