FAQs Complain Problems

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आलिताल गाउँपालिकाको आ.ब २०७९।०८० को प्रगति प्रतिबेदन ८०/८१ Wednesday, October 4, 2023 - 11:42 PDF icon लेखा शाखा वार्षिक समिक्षा २०७९।०८० finall.pdf
आर्थिक बर्ष २०७७।०७८ को mofaga portal मा प्रबिष्टी गरिएको बिबरण ७८-७९ Thursday, December 23, 2021 - 16:54 PDF icon आलिताल गाउँपालिकाको प्रगति विवरण२०७७।०७८.pdf
२०७६।०७७ को mofaga portal मा अपलोड गरिएको प्रगति प्रतिबेदनको फाईल ७७/७८ Saturday, December 18, 2021 - 14:19 PDF icon आलिताल गाउँपालिकाको प्रगति विवरण२०७६।०७७ (5).pdf
आलिताल गाउँपालिकाको आ.ब.२०७६।०७७ को बार्षिक प्रगति प्रतिबेदन ७७/७८ Thursday, July 30, 2020 - 20:35 PDF icon final प्रतिबेदन २०७६।०७७.pdf
आलिताल गाउँपालिकाको आ.ब.२०७५।०७६ को बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन ७६/७७ Monday, August 12, 2019 - 07:34 PDF icon आलिताल गाउँपालिकाको बार्षिक प्रगति प्रतिबेदन

Facebook Page Feed