FAQs Complain Problems

आय व्यय विवरण

शिर्षक आर्थिक वर्ष महिना प्रकार मिति दस्तावेज
आर्थिक बर्ष २०७८।०७९ मा भएको आय-ब्ययको बिबरण ७८-७९ असार आय 01/11/2023 - 07:26 PDF icon SuTRA__आय व्यय २०७८।०७९.pdf
आर्थिक बर्ष २०७७।०७८ को अन्तिम आय व्यय बिबरण ७७/७८ असार व्यय 12/07/2021 - 15:45 PDF icon सम्पुर्ण आय व्यय विवरण.pdf
आलिताल गाउँपालिकाको आ.ब.२०७६।०७७ को पुजिगत तर्फको खर्चको फाँटवारी ७६/७७ असार व्यय 08/06/2020 - 10:01 PDF icon pujigat karcha.pdf
आलिताल गाउँपालिकाको आर्थिक बर्ष २०७६।०७७ को चालु तर्फको खर्चको फाँटबारी ७६/७७ असार व्यय 08/06/2020 - 09:57 PDF icon chalu kharcha.pdf
आलिताल गाउँपालिकाको आ.ब.२०७५।०७६ को चालु र पुजिगत तर्फको खर्चको फाँटवारी ७५/७६ असार व्यय 08/06/2020 - 09:34 PDF icon आर्थिक बर्ष २०७५।०७६ को चालु तथा पुजिगत तर्फको खर्च बिबरण
आलिताल गाउपालिकाको २०७५।११।१ गते सम्मको खर्चको फाटवारी ७५/७६ फाल्गुन व्यय 02/21/2019 - 18:10 PDF icon आलिताल गाउपालिकाको २०७५।११।१ गते सम्मको खर्चको फाटवारी
आलिताल गाउँपालिकाको २०७५ पौष १४ देखि २०७५ पौष मसान्त सम्मको खर्चको फाँटबारी ७५/७६ पुस व्यय 01/18/2019 - 13:22 PDF icon New Microsoft Word Document (2).pdf
आलिताल गाउँपालिकाको २०७५ मंसिर २१ गते सम्मको खर्चको फाटँवारी ७५/७६ मंसिर व्यय 12/19/2018 - 21:07 PDF icon account12.pdf

Facebook Page Feed