FAQs Complain Problems

चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहि हरुको बिबरण ७९-८० Friday, January 20, 2023 - 12:43
आलिताल गाउँपालिकाको आ.ब.२०७७।०७८ को चौमासिक प्रतिबेदन ७७/७८ Friday, December 31, 2021 - 07:17 PDF icon SuTRA__चौमासिक खर्च (1).pdf
आलिताल गाउँपालिका आयुर्वेद शाखा तर्फको प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिबेदन ७५/७६ Monday, January 7, 2019 - 11:39 PDF icon aarubed.pdf
आलिताल गाउँपालिका पशुसेवा शाखा तर्फको प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिबेदन ७५/७६ Friday, December 14, 2018 - 05:54 PDF icon पशु.pdf
शिक्षा शाखा तर्फको प्रथम चौमासिक प्रतिबेदन ७५/७६ Thursday, December 13, 2018 - 11:24 PDF icon शिक्षा.pdf
आलिताल गाउँपालिका कृषि शाखा तर्फको प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिबेदन ७५/७६ Wednesday, December 12, 2018 - 13:42 PDF icon आलिताल गाउँपालिका कृषि शाखा तर्फको प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिबेदन
स्वास्थ्य शाखा तर्फको प्रगति प्रतिबेदन ७५/७६ Saturday, December 8, 2018 - 15:34

Facebook Page Feed