FAQs Complain Problems

योजना तथा परियोजना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आलिताल गाउँपालिकाको १० बर्षे गाउँ शिक्षा योजना

८०/८१ 03/14/2024 - 11:47 PDF icon शिक्षा योजना _merged.pdf

आलिताल गाउँपालिकाको आर्थिक बर्ष २०७८।०७९ को लागि बिषयगत शाखाका योजना तथा कार्यक्रमहरु

७७/७८ 07/20/2021 - 16:14 PDF icon बिषयगत शाखा योजना तथा कार्यक्रमहरु २०७८-०७९.pdf

आलिताल गाउँपालिकाको आर्थिक बर्ष २०७८।०७९ को लागि वडा स्तरिय योजना तथा कार्यक्रमहरु

७७/७८ 07/20/2021 - 16:09 PDF icon वडाका योजना तथा कार्यक्रम २०७८-०७९.pdf

आलिताल गाउँपालिकाको आवधिक गुरुयोजना

७५/७६ 04/22/2021 - 17:14 PDF icon Peoridic plan_Alital_Final 1407019.pdf

आर्थिक बर्ष २०७७।०७८ को योजना तथा कार्यक्रम

७७/७८ 11/02/2020 - 13:46 PDF icon योजना २०७७।०७८.pdf

आलिताल गाउँपालिकाको आर्थिक बर्ष २०७६।०७७ का योजना तथा कार्यक्रमहरु

७६/७७ 11/15/2019 - 19:39 PDF icon SuTRA __सर्म्पुण योजना.pdf, PDF icon श्रोतगत बजेट बिनियोजन.pdf

गा.पा. स्तरिय सम्पन्न योजना तथा कायक्रयम(२०७४/०७५)

७४/७५ 10/22/2018 - 21:05 PDF icon गा.पा. स्तरिय सम्पन्न योजना तथा कायक्रयम(२०७४/०७५)

वडागत सम्पन्न योजना तथा कार्यक्रम(२०७४/०७५)

७४/७५ 10/22/2018 - 21:02 PDF icon वडागत सम्पन्न योजना तथा कार्यक्रम(२०७४/०७५)

आ.ब २०७४।०७५ मा संचालित गाउँपालिका स्तरिय अन्य योजनाको प्रगति विवरण

७४/७५ 10/22/2018 - 20:57 PDF icon गाउँपालिका स्तरिय अन्य योजनाको प्रगति विवरण

आ.व.२०७४/०७५ मा निर्माण संचालन भएका गाउँपालिका स्तरिय मुख्य सडकहरुको प्रगति विवरण

७४/७५ 10/22/2018 - 20:53 PDF icon आ.व.२०७४/०७५ मा निर्माण संचालन भएका गाउँपालिका स्तरिय मुख्य सडकहरुको प्रगति विवरण

Pages

Facebook Page Feed