FAQs Complain Problems

योजना तथा परियोजना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आलिताल गाउँपालिकाको आर्थिक बर्ष २०७६।०७७ का योजना तथा कार्यक्रमहरु

७६/७७ 11/15/2019 - 19:39 PDF icon SuTRA __सर्म्पुण योजना.pdf, PDF icon श्रोतगत बजेट बिनियोजन.pdf

गा.पा. स्तरिय सम्पन्न योजना तथा कायक्रयम(२०७४/०७५)

७४/७५ 10/22/2018 - 21:05 PDF icon गा.पा. स्तरिय सम्पन्न योजना तथा कायक्रयम(२०७४/०७५)

वडागत सम्पन्न योजना तथा कार्यक्रम(२०७४/०७५)

७४/७५ 10/22/2018 - 21:02 PDF icon वडागत सम्पन्न योजना तथा कार्यक्रम(२०७४/०७५)

आ.ब २०७४।०७५ मा संचालित गाउँपालिका स्तरिय अन्य योजनाको प्रगति विवरण

७४/७५ 10/22/2018 - 20:57 PDF icon गाउँपालिका स्तरिय अन्य योजनाको प्रगति विवरण

आ.व.२०७४/०७५ मा निर्माण संचालन भएका गाउँपालिका स्तरिय मुख्य सडकहरुको प्रगति विवरण

७४/७५ 10/22/2018 - 20:53 PDF icon आ.व.२०७४/०७५ मा निर्माण संचालन भएका गाउँपालिका स्तरिय मुख्य सडकहरुको प्रगति विवरण

आ.ब २०७४।०७५ मा कृषि शाखा बाट संचालित तथा सम्पन्न कार्यक्रमहरु

७४/७५ 10/22/2018 - 20:43 PDF icon आ.ब २०७४।०७५ मा कृषि शाखा बाट संचालित तथा सम्पन्न कार्यक्रमहरु

आ.ब २०७४।०७५ मा स्वास्थ्य शाखा बाट संचालित तथा सम्पन्न कार्यक्रमहरु

७४/७५ 10/22/2018 - 20:39 PDF icon आ.ब २०७४।०७५ मा स्वास्थ्य शाखा बाट संचालित तथा सम्पन्न कार्यक्रमहरु

आ.ब २०७४।०७५ मा स्वास्थ्य शाखा बाट संचालित तथा सम्पन्न कार्यक्रमहरु

७४/७५ 10/22/2018 - 20:39 PDF icon आ.ब २०७४।०७५ मा स्वास्थ्य शाखा बाट संचालित तथा सम्पन्न कार्यक्रमहरु

आलिताल गाउपालिकाको शिक्षा बिकास शाखा बाट आ.ब २०७४।०७५ मा सम्पन्न योजना तथा कार्यक्रमहरु

७४/७५ 10/22/2018 - 20:19 PDF icon आ.ब.२०७४।०७५ मा शिक्षा तर्फ सम्पन्न कार्यक्रमहरु

आलिताल गाउपालिकाका वडा स्तरिय योजना तथा परियोजना

७५/७६ 10/11/2018 - 06:13 PDF icon वडा स्तरिय योजना तथा परियोजना

Facebook Page Feed

जन प्रतिनिधि