FAQs Complain Problems

आलिताल गाउँपालिका ३ नं. वडा कार्यालय

भौगोलिक रुपमा ठुलो क्षेत्र ओगटेको यस आलिताल गाउपालिकाको वडा नं.३ को कार्यालय बण्डाले मा सार्ने भनिएता पनि हाल सम्म अस्थायी कार्यालय गोदाम बजारमा रहेको छ । उक्त वडाको Latitude 29.123352 and Longitude 80.485433 रहेको छ । यस वडाको जातिगत जनसंख्या क्षेत्री,बाहुन‍ :१३८३,जनजाति :४२७ दलित:९० र अन्य :२३ गरी जम्मा १९२३ जाना रहेका छन ।(श्रोत:गाउँपालिका स्तरिय खानेपानी,सरसफाई तथा स्वच्छता सर्वेक्षण २०७५) भौगोलिक रुपमा विकट भएता पनि प्राकृतिक सौन्दर्यताले परिपुर्ण रहेको मानिन्छ ।

Population: 
1923
Ward Contact Number: 
९७४९५५८४३०

Facebook Page Feed

जन प्रतिनिधि