FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

आलिताल गाउँपालिकाद्वारा मिति २०७७।८।८ गते लिईएको लिखित परिक्षाको नतिजा सार्वजनिक

आलिताल गाउँपालिकाको बि न १/०७७-०७८ र २/०७७-०७८ को लिखित परीक्षा सम्बन्धि सूचना

आलिताल गाउँपालिकाको सेवा करारमा कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी सूचना

विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमका माग पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

आलिताल गाउँपालिका द्वारा मिति २०७७।०७।०२ गते प्रकासित विज्ञापन नं १-२०७७।७८ र २-२०७७।७८ को लिखित परीक्षा सम्बन्धी सूचना

आलिताल गाउँपालिकाको सूचना

करार सेवामा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धि सूचना

आलिताल गाउँपालिका द्वारा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तरगत प्राबिधिक सहायक(पाचौं) पदका लागि लिईएको परिक्षाको नतिजा प्रकाशन

नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्, ओसारपसार तथा प्रयोग सम्बन्धी आलिताल गाउँपालिकाको सार्वजनिक सूचना ।

रोजगार सेवा केन्द्रको लागि माग गरिएको प्राविधिक सहायक (पाचौँ)को योग्यताक्रमको सूचि प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा ।

Pages

Facebook Page Feed