FAQs Complain Problems

कर्मचारी समायोजन हेल्प डेस्क संचालन गरिएको बारे

आलिताल गाउँकार्यपालिकाको कार्यालयमा कर्मचारी समायोजन  हेल्प डेस्क संचालन गरिएको सुचना सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि अनुरोध छ । थप जानकारीको लागी सम्पर्क नं ९८२३०५४९२१ र ९८०१३८८७८९

आर्थिक वर्ष:

Facebook Page Feed