FAQs Complain Problems

वडा नं.८को कार्यालय

यस आलिताल गाउपालिकाको वडा नं.८को कार्यालय डोला भन्ने ठाउमा सार्ने भनिएता पनि हाल सम्म अस्थायी  कार्यालय गोदाम बजारमा रहेको छ । उक्त वडाको Latitude 29.123668 and Longitude 80.484932रहेको छ । यस वडाको जातिगत जनसंख्या क्षेत्री,बाहुन‍ :२०१४,जनजाति :१००१ दलित:२५० र अन्य :२८ गरी जम्मा ३२९३ जाना रहेका छन ।(श्रोत:गाउँपालिका स्तरिय खानेपानी,सरसफाई तथा स्वच्छता सर्वेक्षण २०७५) भौगोलिक रुपमा विकट नभएको कारण आलिताल गाउपालिकाको जनसंख्या यसै वडामा रहेको मानिन्छ ।

Population: 
3293
Ward Contact Number: 
९८१०६७९८९८

Facebook Page Feed

जन प्रतिनिधि