FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आलिताल गाउँपालिकाको सातौँ गाउँसभा आ.ब. २०७७।०७८ को लागि निति, कार्यक्रम तथा बजेट

७६/७७ 06/26/2020 - 14:57 PDF icon चौथो बजेट २०७७।०७८ को नीति कार्यक्रम तथा बजेट.pdf

आलिताल गाउँपालिका गाउँकार्यपालिकाको कार्यक्रम।परियोजना अनुसार बजेट विनियोजन

७६/७७ 11/15/2019 - 20:29 PDF icon SuTRA __सर्म्पुण योजना.pdf

आलिताल गाउँपालिका गाउँकार्यपालिकाको श्रोतगत बजेट विनियोजन

७६/७७ 11/15/2019 - 19:34 PDF icon श्रोतगत बजेट बिनियोजन.pdf

आलिताल गाउँपालिकाको आर्थिक बर्ष २०७६।०७७ को आय व्यवको श्रोत मिलान

७६/७७ 11/15/2019 - 19:31 PDF icon श्रोत मिलान.pdf

आलिताल गाउँपालिकाको संचित कोषबाट विनियोजन हुने अनुमानको खर्च शिर्षकगत र श्रोतगत विवरण

७६/७७ 11/15/2019 - 19:26 PDF icon secterwise exp.pdf

आलिताल गाउँपालिकाको पाचौँ गाउँसभा तथा तेस्रो बजेट अधिबेशन

७५/७६ 07/12/2019 - 17:03 PDF icon आलिताल गाउँपालिकाको पाचौँ गाउँसभा तथा तेस्रो बजेट अधिबेशन

बिनियोजन ऐन २०७५

७५/७६ 10/03/2018 - 20:55 PDF icon आलिताल गाउँपालिका बाट प्रकासित बिनियोजन ऐन २०७५।७६

आर्थिक ऐन २०७५।०७६

७५/७६ 09/25/2018 - 18:24 PDF icon आलिताल गाउँपालिका बाट प्रकासित आर्थिक ऐन २०७५।७६

बजेट तथा कार्यक्रम

७५/७६ 07/24/2018 - 05:28 PDF icon Budget Baktabya - Copy.pdf

Facebook Page Feed